Agenția de Investiții este mandatată să promoveze activitatea de export a țării prin:

 •  Promovarea de bunuri şi servicii autohtone pe pieţele externe;
 •  Implementarea programelor și strategiilor naționale de promovare a exportului;
 •  Informarea companiilor cu privire la oportunitățile de export și prezentarea istoriilor de succes;
 •  Analiza piețelor externe și furnizarea informațiilor analitice privind oportunitățile de export;
 •  Colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în țară și peste hotare precum;
 •  Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire pentru companiile autohtone în domeniul exportului; ș.a.

Mutațiile economice care au loc la nivel mondial creează o serie de provocări pentru exportatorii din toată lumea, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Pentru a-i ajuta să se adapteze cât mai repede la cerințele crescânde ale pieței globale, dar și pentru a deveni cât mai competitivi, Agenția de Investiții a (re)conceptualizat o serie de programe și proiecte în vederea susținerii și motivării exportatorilor:

Programe ale Agenției de Investiții în suportul exportatorilor

Pentru a valorifica mai bine oportunitățile de export, dar și a crește competențele și competitivitatea companiilor autohtone în vederea unui export orientat pe piețele strategice ale Republicii Moldova, Agenția de Investiții a elaborat și lansat programul Export- Morning, la baza căruia a stat studiul „Evaluarea prioritizării exportului Republicii Moldova” realizat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii. În cadrul sondajului, au fost identificate 20 de piețe prioritare, cu înalt potențial de valorificare.

Programul Export Morning este focusat spre prezentarea tehnică a fiecăreia dintre țările selectate, aducând exportatorilor informații privind parametrii macroeconomici, profilele consumatorilor, condițiile și canalele de acces pe piețe, factorii și experiențele de succes ale companiilor care deja exportă pe acea piață.

Cele 11 sesiuni realizate pe parcursul anilor 2019-2021 au vizat România, Polonia, Bulgaria, Germania, Italia, Cehia, China, Federația Rusă, Ucraina, Emiratele Arabe Unite și Țările Baltice, în cadrul căror au participat peste 120 companii locale, majoritatea fiind exportatori din varii sectoare: mobilă, industrie alimentară, industria textilă, automotive, cosmetice, farmaceutică, etc

invest-in-moldova
Rezultate Program:

 11 sesiuni dedicate tarilor: România, Polonia, Bulgaria , Germania, Italia, Cehia, China , Federația Rusă, Ucraina, Emiratele Arabe Unine  și Țările Baltice
 Peste 480 persoane - numărul participanților
 Peste 33 000 - vizualizări, 90% fiind exportatori
 60 speakeri și experți locali
 Peste 50 companii locale – care și-au împărtășit experiența de export pe piețele vizate
 11 studii comprehensive a piețelor din țările vizate
 Sectoare acoperite – agroalimentar, textile, vitivinicol, automotive, cosmetice, utilaje, etc.

Agenția de Investiții, cu suportul financiar al Băncii Mondiale (Proiectul Ameliorarea Competitivității PAC II) a elaborat programul “Export Missions” (Misiuni de afaceri pentru export), în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova. Programul prevede identificarea de parteneri de afaceri relevanți pe piețele țintă anunțate, precum și organizarea sesiunilor bilaterale individuale pentru contractarea livrărilor. Programul constituie un instrument de promovare și asistență pentru antreprenorii locali, facilitând accesul pe piețe externe în conformitate cu cerințele și standardele internaționale.

Astfel, Programul prevede 60 companii beneficiare din cinci sectoare selectate: fructe proaspete; electronică; mobilă; fabricare vinuri îmbuteliate; produse alimentare și băuturi nealcoolice, iar misiunile de afaceri în scopul identificării clienților se vor organiza în piețele-țintă, după cum urmează:

invest-in-moldova
 • Fructe proaspete – Germania, Țările Baltice
 • Electronică – Germania
 • Mobilă – România
 • Vinuri – Țările Scandinave (Suedia, Norvegia, Finlanda)
 • Produse alimentare și băuturi nealcoolice (cu posibilitatea de a selecta o singură țară România sau Țările Baltice)

Programul a fost lansat pe data de 2 februarie 2020. Live-ul poate fi urmărit pe pagina de facebook a Agenției de Investiții (@investmoldova) sau pe canalul Privesc.eu (Lansarea unui nou program - Export Mission (privesc.eu) )Programul a fost lansat pe data de 2 februarie 2020. Live-ul poate fi urmărit pe pagina de facebook a Agenției de Investiții (@investmoldova) sau pe canalul Privesc.eu (Lansarea unui nou program - Export Mission (privesc.eu) )

Proiectul WINET – Comerț și inovație în industria vinului este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional BLACK SEA BASIN 2014-2020 și are drept scop îmbunătățirea comerțului și a exporturilor în sectorul vinificației în țările din Bazinul Mării Negre, fiind implementat de către Agenția de Investiții din Republica Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Stara Zagora (Bulgaria) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea (România), în perioada aprilie 2019 – aprilie 2021. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 686 996,00 Euro. WINET vizează problema cooperării transfrontaliere, cu o nouă abordare bazată pe o combinație de rețele clasice și tehnologii on-line moderne, în concordanță cu tendințele actuale și susținută de strategiile de dezvoltare a sectorului vitivinicol din țările participante, care vor crește comerțul între România, Bulgaria și Moldova, precum și exporturile către alte țări.
Pentru informație în plus puteți accesa pagina oficială a proiectului WINET

 

Deși, Republica Moldova se clasează pe primul loc după volumul exporturilor orientate către țările UE (circa 69,9% pentru anul 2018) comparativ cu Ucraina și Georgia, la capitolul diversificarea exporturilor creșterea este lentă și nesatisfăcătoare, circa 3%. În scopul promovării exportului produselor cu valoare adăugată dar și susținerii diversificării acestuia pe noi piețe, Agenția a elaborat și lansat Programul ECO Moldova, prin producerea Raftului expozițional al țării.

Rafturile Eco Moldova conțin produse alimentare ale 17 companii autohtone producătoare de produse bio care utilizează materia primă ecologică sau sunt în conversie (fructe și legume uscate, ceaiuri, conserve), miere, nuci, uleiuri presate la rece, etc.

invest-in-moldova

Raftul ECO Moldova a fost distribuit celor 34 misiuni diplomatice ale Republicii Moldova (dar și în sediile partenerilor și organizațiilor internaționale) și servesc drept instrument de promovare adițională a sectoarelor de nișă din Republica Moldova, vor putea fi utilizate pentru a negocia accesul produselor în rețelele de distribuție pe piețele în care atașații economici își îndeplinesc misiunea.

 17 companii autohtone producătoare de produse bio prezente la Raft
 34 misiuni diplomatice ale Republicii Moldova beneficiare în scop de promovare a produselor
 6 rafrturi expuse in sediile partenerilor de dezvoltare și instituțiilor de stat ca instrument de promovare adițională a sectoarelor de nișă din Republica Moldova

Programe susținute de Agenția de Investiții

Programul presupune transformarea întreprinderilor din Industria Fashion din Moldova prin implicarea lor într-un program de coaching intensiv de 9 luni cu consilieri/mentori locali și internaționali, lideri din industrie, dar și suport financiar în achiziția de instrumente tehnice digitale pentru crearea magazinelor online. Programul este structurat pe etape și presupune obținerea mai multor competențe, printre care filosofia brandului, marketing si comunicare pentru E-commerce, prezenta juridica internațională si logistică, impozitare, proceduri vamale, etc.

Luând în calcul numărul mare de solicitări de participare la programul de accelerare, s-au selectat 30 cele mai bine pregătite si orientate spre e-commerce întreprinderi, toate membre a brandului DININIMA. Un pachet de promovare digitală pe rețelele de socializare timp de 3 luni, constituie prețul de aproximativ 1500-1600 euro per companie. Agenția de Investiții co-finanțează cu Proiectul de Competitivitate din Moldova promovarea digitală pentru 20 branduri. Ulterior, după testarea acestei abordări de digital marketing si finalizarea magazinelor online, se dorește de a valorifica inițiativa de targhetare similară pe piața din România

Rezultate:

20 de afaceri din industria ușoară susținute, membre a brandului DININIMA
20 magazine on-line funcționale
20 rapoarte individuale cu recomandări de îmbunătățire a magazinelor în vederea funcționării tehnice
20 rapoarte individuale cu recomandări de îmbunătățire a promovării digitale

invest-in-moldova

Agenția de Investiții, în calitate de partener guvernamental, a asigurat susținerea antreprenorilor din țară prin intermediul programului „GoOnline”. Programul are drept scop facilitarea trecerii întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova la comerțul electronic și presupune conectarea acestora la furnizorii de servicii digitale, inclusiv firme creative specializate în branding, marketing digital, plăți online, logistică, suport IT și alte servicii care găzduiesc e-commerce. Programul contribuie la creșterea vizibilității online a întreprinderilor locale, iar companiile creative și IT au posibilitatea de a presta servicii în timpul crizei pandemice și a perioadei post-COVID-19. Setul de prim ajutor digital în valoare de 500 euro / beneficiar pe care Agenția de Investiții, în parteneriat cu alți parteneri Go Online (USAID, EBRD) îl propune întreprinderilor include:

invest-in-moldova

 Dezvoltarea site-urilor web / pagini de destinație
 Servicii de plată electronică integrate (la cerere) pe site-ul web
 Social Media Marketing
 Servicii de proiectare: dezvoltarea logotipului de bază
 Servicii de transport gratuit timp de o lună

Rezultate:
 • 20 afaceri susținute, dintre care: 8 din domeniul turismului și produse handmade și 12 din domeniul procesării produselor agricole și a deșeurilor organice și plastic.
 • 12 webinare educaționale cu privire la e-comerț și digitizare organizate
 • 1 maraton de 4 zile pe Digital Marketing organizat
 • 25 prestatori în afaceri colaborare

Mai multă informație pe - https://www.goonline.md/ro