Prin natura sa, sistemul fiscal al Republicii Moldova este progresiv. Impozitele și taxele colectate în această țară se împart, după instituțiile care le colectează și le administrează, în impozite și taxe de generale de stat (centrale) și impozite și taxe locale. 

Principalele plăți centrale sunt: 

  • impozitul pe venit 12% pentru persoane juridice și 12% pentru persoane fizice; totuși în cazul persoanelor juridice acest impozit poate fi mai mic dacă este vorba despre fermieri - 7%, rezidenții Zonelor Economice Libere - 6%, sau rezidenții Portului Internațional Giurgiulești - 3%;
  • taxa pe valoarea adăugată este diferită: rata standard este 20%, însă pentru HORECA ea constituie 15%, pentru industria farmaceutică - 8%, pentru gaze naturale - 6%, pentru transportul internațional de mărfuri 0%; 
  • accizele variază între 0,5% și 5%, în dependență de poziția tarifară a produsului; 
  • taxa vamală ajunge până la 30%, deși există numeroase scutiri și preferințe; 
  • taxele rutiere, care depind de capacitatea motorului sau masa vehiculului; 
  • impozitul pe avere include plățile funciare și imobile, care ajung la 50% din profit; 
  • dividende constituie 6%. 

Alte plăți importante reprezintă 

  • contribuțiile obligatorii la bugetul asigurărilor sociale: 18% pentru persoane juridice și 6% pentru persoane fizice și 
  • asigurările în medicină - 4,5% pentru persoane juridice și 4,5% pentru persoane fizice. 

După trăsături și formă există impozite și taxe directe și indirecte. 

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal sunt instituțiile responsabile de colectarea impozitelor și taxelor, ambele fiind subordonate Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. 

Investițiile străine sunt importante pentru economia Republicii Moldova și atragerea lor este tratată ca prioritate în procesul de luare a deciziei. 

Republica Moldova aplică un sistem fiscal prietenos și stimulatoriu pentru companiile-rezidente, la care se adaogă o serie de facilități fiscale și vamale în cazul investitorilor străini. De asemenea, pe lângă reglementările generale valabile pentru toți agenții economici, în zonele cu regim special - gen parcuri industriale, zone economice libere - există condiții de exceptare pentru comerț și producere, care oferă mai multe oportunități pentru afaceri. 

Republica Moldova este totodată semnatară a acordurilor privind evitarea dublei impuneri cu majoritatea țărilor-membre ale Uniunii Europene și din fostul bloc sovietic, dar și cu o serie de state din Asia și America. 

În funcție de necesități și circumstanțe, autoritățile adoptă măsuri suplimentare pentru a susține companiile locale în diverse domenii, demonstrând flexibilitate și receptivitate la doleanțele contribuabililor. Drept exemple sunt scutirile la plata unor taxe pentru agricultorii care suportă pierderi din cauza condițiilor climatice, sau facilitățile acordate investitorilor în producția industrială din ZEL-uri și PI-le. Mai recent, în legătură cu pandemia COVID-19, Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de facilități pentru business, cu scopul compensării unor pierderi financiare. 

Pe de altă parte, unele proiecte internaționale sau activități beneficiază de înlesniri în baza unor acorduri bilaterale între Republica Moldova și statul-sursă a investițiilor, rezultatul fiind oferirea unor condiții mai favorabile companiilor care își mută operațiunile aici și creează locuri de muncă în țara noastră. În același tipar se încadrează și parteneriatele publice-private, proiectele de importanță națională cum este construcția drumurilor, și domeniile strategice - de exemplu automotive, vinificația. 

Sunt avantajate de asemenea un număr semnificativ de poziții tarifare la importul (de exemplu, materii prime) și exportul de mărfuri (producție finită). 

În unele cazuri investitorii au opțiunea de negociere directă cu autoritățile. 

Republica Moldova oferă și o serie de facilități fiscale și administrative pentru investitori. Facilitățile generale includ deduceri din venitul impozabil pentru transport (25 lei per angajat), alimentare (35 lei per angajat), și instruirea personalului. Angajatorii pot de asemenea să ofere tichete de masă, pentru care vor fi deduse între 1,8 și 2,3 euro / zi. 

Sunt în vigoare și facilități specifice sectorului în care activează investitorii.